Είμαστε ανοιχτά, κλείστε από τώρα τα δωμάτιά σας, για ένα αξέχαστο καλοκαίρι στη Χαλκιδική.